Fang-Shuo HU

Department of Entomology, National Chung Hsing University, No. 145, Xingda Rd., South Dist., Taichung City 402, Taiwan.

fangshuo_hu@smail.nchu.edu.tw

ORCID: 0000-0003-1269-8904